PZ logofb logo

Kurz pre MVO, samosprávy a aktívnych ľudí

Aké operačné programy máme na Slovensku? Aké sú zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu?

Aké projekty môžu mimovládne organizácie a samosprávy predkladať? Čo sú monitorovacie výbory?

Ako postupovať, ak Vás zaujíma, aké projekty pripravuje Vaša obec? Ako pomôcť pri sledovaní projektov vo Vašej obci?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v bezplatnom online kurze, ktorý pre vás pripravili Priatelia Zeme-CEPA a Centrum vzdelávania neziskových organizácií. Ak máte záujem a prihlásiť, všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

Korupcia, ale legálna: Inštitucionalizovaná korupcia a financovanie rozvoja

Korupcia ale legalna SK CoverTáto správa od Nicholasa Hildyarda sa zaoberá témou korupcie, konkrétnejšie úlohou hlavnej verejnej finančnej inštitúcie Európskej únie, ktorou je Európska investičná banka, pri podnecovaní, uľahčovaní a podporovaní takejto korupcie.
Tí, ktorí očakávajú odhalenia úbohých úradníkov v hollywoodskom štýle, obálky z hnedého papiera (alebo skôr kufríky) naplnené hotovosťou, tajné bankové účty alebo slnkom zaliate vily postavené z úplatkov, však budú sklamaní. Lebo toto je rozprávanie o korupcii, ktorá sa nemusí schovávať do tieňa, pretože je úplne legálna. Keby sa zakázala, formálna politika a obchod by sa postupne zastavili vo veľkej časti globálneho Severu.
Správa sa nezameriava na branie úplatkov, pranie špinavých peňazí alebo finančné podvody – ktoré je však tiež potrebné odhaľovať – ale na zákonné, rutinné a všeobecne uznávané postupy, ktoré rozkladajú, znehodnocujú alebo inak zhoršujú politické procesy, pomocou ktorých by spoločnosť ako celok mohla chápať to, čo tvorí „dobrú spoločnosť“  . Jedným z dôsledkov úpadku je určite protispoločenský prospech, vo všeobecnosti finančný alebo politický, ktorý dosiahli skupiny alebo jednotlivci s dobrým postavením, ktorý môže podporovať proces demokratického rozkladu. Ide však o rozklad demokratických politík, nie prospech ako taký, čo spôsobuje korupciu; a v tomto zmysle (upozorňujeme vás na to, nepriateľskí nactiutŕhačskí právnici) sú v texte použité slová „korupcia“ a „korupčný“, ktorých používanie má dlhšiu históriu než relatívne nové prosté zrovnanie korupcie s úplatkárstvom, praním špinavých peňazí a podvodmi. Rekultivácia staršieho spôsobu použitia je veľmi dôležitá, ak máme korupciu chápať takú, aká je, ako formu politiky, bez ktorej by moderný kapitalizmus nemohol prekvitať.
Správa začína pohľadom na niektoré z mnohých a rôznych foriem, ktoré legalizovaná korupcia nadobudla v Spojených štátoch a Európe. Potom kritizuje úzke zameranie mnohých protikorupčných snáh týkajúcich sa podplácania a neskôr skúma tri oblasti politiky a praxe EIB, a to propagáciu verejno-súkromného partnerstva, využívanie sprostredkovaného financovania prostredníctvom súkromných kapitálových fondov a pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov ¬ – kde si obchodné zmluvy a vnútorné pravidlá sprivatizovali definíciu „verejného záujmu“, čo v tomto prípade umožnilo protispoločenský obchodný alebo politický prospech. Praktiky, ktoré sú jedným slovom korupčné. Legálne, a to treba znovu zdôrazniť, ale napriek tomu korupčné.

Stiahnite si slovenský preklad: Korupcia, ale legálna: Inštitucionalizovaná korupcia a financovanie rozvoja [pdf, 1 MB] alebo originál v anglickom jazyku: Corrupt but Legal: Institutionalised corruption and development finance

Telefón

+421 903 473 816

E-mail

melichar (zavináč) priateliazeme.sk

Dajte nám vedieť!

Chcete vedieť viac o vašom projekte alebo byť spojkou v regióne?

 

 

Kde nás nájdete?

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok