PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

 Hľadáme príklady projektov komunitných služieb, udržateľného hospodárenia s OZE, podpory miestnej ekonomiky. Ak máte dobrý ideový zámer alebo dobrý projekt, dajte nám o sebe vedieť a podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti. Ak ste realizovali zaujímavý projekt alebo sa chcete s nami podeliť o zaujímavý nápad, dajte ná vedieť. Na túto tému sme napísali niekoľko publikácií. Príklady z praxe zo Slovenska i zahraničia si môžete prečítať v publikácii o koordinovanom využívaní fondov EÚ a iných zdrojov  v oblasti energetiky. Ak narazíte na niečo zaujímavé, zaujímavý príklad projektu alebo zámer, ozvite sa nám najlepšie mailom. Kontakty na nás nájdete aj v…
štvrtok, 12 apríl 2012 02:01
Vláda Slovenskej republiky na svojich zasadnutiach 16.4.2014 a 14.5. 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 - 2020. V tejto podobe sa operačné programy posielajú do Európskej komisie na proces formálneho schvaľovania. Na tejto úrovni máme ešte možnosť ovplyvniť znenie a podobu operačných programov. Ak máte nejaké pripomienky a máte chuť prispieť aj svojim vstupom, ozvite sa nám. Operačný program Efektívna verejná správa http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23533 Operačný program Integrovaná infraštruktúra  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23393  Integrovaný regionálny operačný program  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23539  Operačný program Kvalita životného prostredia  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421  Operačný program Ľudské zdroje  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23534  Program rozvoja vidieka  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538  Operačný program Technická pomoc  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23536  Operačný program…
štvrtok, 12 apríl 2012 02:01
Strana 3 z 3

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search