PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Priatelia Zeme-CEPA zverejnili odporúčania pre programovanie fondov EÚ v SR z pohľadu podpory regionálnej energetiky. V novom dokumente predstavili šesť priorít pre nadchádzajúce rozpočtové obdobie 2021 až 2027. Ambíciou návrhu nie je pokryť celú problematiku energetiky, ale sústrediť sa na vytvorenie priaznivých podmienok pre cieľavedomé zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónov Slovenska.

Zverejnené v Aktuality

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s partnermi pripravili hodnotenie prípravy politiky súdržnosti (programového obdobia 2014 - 2020) v podobe online správy. Správa opisuje skúsenosti Priateľov Zeme-CEPA a ostatných našich partnerov z iných MNO z účasti pri príprave hlavných programových dokumentov. Ide v poradí o tretiu správu, ktorá hodnotí proces zapojenia partnerov, dodržiavanie princípov partnerstva zakotvených v Európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Zverejnené v Aktuality
štvrtok, 24 september 2015 09:02

Výzva na predkladanie projektových zámerov

Úrad Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (USV ROS) vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík". 

Projektové zámery s kompletnými podkladmi je potrebné predložiť do 31.10.2015.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke USV ROS, odkaz priamo na výzvu nájdete tu.

 

Zverejnené v Aktuality
štvrtok, 18 september 2014 08:55

Systém riadenia EŠIF v pripomienkovom konaní

Portál právnych predpisov zverejnil na svojej stránke informáciu o pripomienkovom konaní Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020. Pripomienkové konanie je otvorené do 25.9. 2014. Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje 22.9. o 10 hodine koordinačné stretnutie MVO, na ktorých bude zbierať podnety a pripomienky od MVO. Ak máte nejaké pripomienky, ktoré by ste chceli predložiť, dajte nám vedieť, prípadne sa ozvite priamo na Úrade splnomocnenca.  

Zverejnené v Aktuality

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search