PZ logofb logo

Kto sme?

 

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré sú vo verejnom záujme. Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú, podporujú a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručnosti a schopnosti svojich členov, pomáhajú vidieckym samosprávam pripravovať a realizovať projekty, ktoré podporujú zmysluplný rozvoj a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť.

Organizácia sídli na Ponickej Hute a má pobočku v Bratislave. Je súčasťou najväčšieho svetového združenia environmentálnych organizácií Friends of the Earth International. Viac o organizácii nájdete na stránke www.priateliazeme.sk/cepa

Od roku 2009 sa snažíme ovplyvniť programovanie fondov EÚ na Slovensku, sme súčasťou pracovných skupín, pripomienkujeme vznikajúce návrhy operačných programov. Sme členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov. Venujeme sa v prvom rade energetickej efektívnosti, presadzovaniu udržateľného hospodárenia s obnoviteľnými zdrojmi energie, presadzujeme znižovanie spotreby energie. Okrem toho sa snažíme sieťovať partnerov a predstaviteľov tretieho sektora, ktorí sa zaujímajú a angažujú v otázkach nastavenia operačných programov a podmienok čerpania. Spolupracujeme so Zelenou koalíciou, Centrom pre vzdelávanie neziskových organizácií, Nadáciou Ekopolis, nadáciou SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, partnermi z obcí, miestnymi samosprávami. Táto stránka má informovať verejnosť a našich partnerov o možnosti spolupráce, o detailoch programovania, o tom, v akom je programovaní štádiu a čo sa momentálne deje. 

 

Telefón

+421 903 473 816

E-mail

melichar (zavináč) priateliazeme.sk

Dajte nám vedieť!

Chcete vedieť viac o vašom projekte alebo byť spojkou v regióne?

 

 

Kde nás nájdete?

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok