PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Financovanie Európskej zelenej dohody

streda, 11 november 2020 08:29

Sprievodca na zabezpečenie toho, aby fondy EÚ určené na ochranu klímy boli prospešné pre ľudí

V našej krátkej publikácii sa dozviete:

  • Ako súvisí Rozpočet EÚ a ochrana klímy?
  • Ako vyzerajú príklady fungujúceho čerpania fondov politiky súdržnosti ?
  • Môže fungovať solárne diaľkové vykurovanie v Lotyšsku ?
  • Ako vyzerá podpora partnerstva na Slovensku?
  • Čo je a ako možno využiť Fond na spravodlivú transformáciu?
  • Ako sa môžete zapojiť do programovania - tvorby programov financovania Európskej zelenej dohody?
  • Ako si skontrolovať či zapájanie verejnosti spĺňa požiadavky pre dobré partnerstvo?

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search